Bảng giá dịch vụ giải thể công ty

Bảng giá dịch vụ giải thể công ty

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

Chi phí giải thể tuỳ thuộc vào từng hồ sơ công ty, có thể chia ra các trường hợp như sau:
– Trường hợp doanh nghiệp chưa phát sinh (chưa có hoá đơn đầu vào hoặc/và chưa có hoá đơn đầu ra): từ 4 – 9 triệu đồng (chi phí này đã bao gồm: đăng bố cáo giải thể, lập hồ sơ giải thể, lập quyết toán giải thể, giải trình với cơ quan thuế, khoá mã số thuế, trả giấy phép kinh doanh, trả dấu).
– Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh những vấn đề khác sẽ báo phí cụ thể sau khi xem hồ sơ.
 
Bảng giá dịch vụ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, kho hàng (gọi chung là giải thể đơn vị phụ thuộc)

– Giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Từ 3 triệu đồng
– Giải thể chi nhánh hoạch toán độc lập: Từ 4 triệu đồng (Nếu có phát sinh hóa đơn sẽ xem xét hồ sơ và báo phí cụ thể sau).
– Giải thể văn phòng đại diện: Từ 3 triệu đồng.
– Giải thể địa điểm kinh doanh, kho hàng: Từ 3 triệu đồng.
 

Dịch vụ giải thể công ty, giải thể đơn vị phụ thuộc

– Nắm bắt thông tin được cung cấp từ phía khách hàng
– Tư vấn thủ tục giải thể công ty, tư vấn giấy tờ, thông tin cần thiết cần chuẩn bị giải thể.
– Hoàn thiện sổ sách chứng từ (nếu có yêu cầu từ khách hàng).
– Thực hiện hoàn thiện hồ sơ đóng mã số thuế tại cơ quan thuế.
– Thực hiện hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trả con dấu doanh nghiệp.
– Nhận kết quả giải thể doanh nghiệp, bàn giao kết quả giải thể công ty đến khách hàng và kết thúc dịch vụ.
 

CÙNG DANH MỤC