Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

(Đặc biệt giảm 50% phí dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi từ nội dung thứ 2 trở lên)

Gọi ngay số hotline dưới chân website để được giảm 50% phí dịch vụ

 
STTNỘI DUNG THAY ĐỔIPhí dịch vụ (VNĐ)Thời gian
(Ngày làm việc)
I/1/ Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư  
1Tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp giấy phép đầu tư được cấp theo luật đầu tư cũ 2005).10.000.0003
2Thay đổi tên dự án; thay đổi địa chỉ của dự án; thay đổi nhà đầu tư; Tăng vốn điều lệ – vốn đầu tư;  Thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thực hiện thủ tục Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.20.000.00015-20
3Thay đổi bổ sung ngành nghề dịch vụ, xây dựng20.000.00015-20
4Thay đổi bổ sung ngành nghề thương mại – xuất nhập khẩu (tùy ngành nghề cụ thể)20-40
5Thay đổi các thông tin khác như: Bổ sung cập nhật thông tin số điện thoại, email, fax, website; Thay đổi thông tin liên quan đến CMND/passport của nhà đầu tư…20.000.00015-20
6Giãn tiến độ đầu tư30.000.00015-20
7Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thất lạc20.000.00015-20
8Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư20.000.00015-20
9Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư20.000.00015-20
10Hiệu đính thông tin giấy CNĐT15.000.00015-20
11Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư20.000.00015-20


Phương thức tính giá dịch vụ thay đổi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

1. Nếu thay đổi 01 nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) thì tính theo từng nội dung tương ứng trên bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
2. Nếu thay đổi từ 2 nội dung trở lên trên giấy chứng nhận đầu tư thì phương thức tính như sau: Tổng giá dịch vụ thay đổi (điều chình) = Giá thay đổi Nội dung thứ nhất + 50% giá thay đổi nội dung thứ 2 trở đi.
 

CÙNG DANH MỤC

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh
Xem thêm
Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
Xem thêm
Bảng giá dịch vụ thành lập công ty vốn Việt Nam
Xem thêm
Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Xem thêm
Bảng giá chi tiết
Xem thêm