Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

 
(Đặc biệt giảm 50% phí dịch vụ khi thay đổi trên 01 nội dung)
 
STTNỘI DUNG DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANHPhí dịch vụ (VNĐ)Thời gian (Ngày làm việc)


I. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh giá rẻ

1Thay đổi tên doanh nghiệp2.000.0003-5
2Thay đổi địa chỉ (chưa đổi dấu)2.000.0003-5
3Thay đổi cơ cấu thành viên (không thay đổi loại hình công ty)1.000.0003-5
4Thay đổi bổ sung ngành nghề1.000.0003-5
5Thay đổi đại diện pháp luật2.000.0003-5
6Tăng vốn điều lệ công ty2.000.0003-5
7Mã hóa ngành nghề kinh doanh1.000.0003-5
8Bổ sung cập nhật thông tin số điện thoại, email, fax, website1.000.0003-5
9Thay đổi bổ sung cập nhật thông tin khác1.000.0003-5
10Lập sổ đăng ký thành viên/ cổ đông – Chứng nhận góp vốn thành viên/ cổ đông1.000.0003-5
11Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ VPĐD/ Đia điểm kinh doanh1.000.0003-5
12Thay đổi chủ sở hữu1.000.0003-5
13Thay đổi loại hình doanh nghiệp2.000.0003-5
14Cấp lại Giấy phép kinh doanh (do thất lạc)2.000.0003-5
15Thành lập Chi nhánh/VPĐD/ địa điểm kinh doanh (công ty mẹ tại TP.HN-HCM)2.000.0003-5
16Thành lập Chi nhánh/VPĐD/ địa điểm kinh doanh (Cty mẹ tại tỉnh/TP khác)2.000.0003-5
17Giảm vốn điều lệ công ty2.000.0003-5


II. Dịch vụ dấu + mẫu dấu + bố cáo doanh nghiệp

1Khắc dấu tròn doanh nghiệp500.0001
2Khắc dấu 1 dòng tên Giám đốc150.0001
3Khắc dấu 2 dòng (dòng trên-Chức danh, dòng dưới –Tên)200.0001
4Khắc dấu Mã số thuế200.0001
5Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia (Quy định theo Điều 44 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015) (chưa bao gồm phí khắc dấu là: 450,000)500.0003
6Đăng bố cáo thành lập/thay đổi500.0001
7Tư vấn mở TK ngân hàng,thông báo STK500.0004


III. Dịch vụ thuế - hóa đơn + ngân hàng 

1Khai thuế ban đầu500.0001
2Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD với cơ quan thuế (Mẫu 08)500.0001
3Chuyển hồ sơ thuế khác quận1.000.0007
4Thủ tục đề nghị đặt in hóa đơn + thông báo phát hành hóa đơn1.000.00010
5Thủ tục in hóa đơnTùy số lượng3
 

Cách tính dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh giá rẻ nhiều nội dung (rẻ + tiết kiệm) tại XTVN LAWFIRM

Ví dụ: Quý khách cần thay đổi cùng lúc 2 nội dung trở lền thì phí dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh Rẻ và Tiết kiệm tại XTVN LAWFIRM là: (1) thay đổi đại diên theo pháp luật, (2) thay đổi tăng vốn điều lệ.
-Cách tính chi phí như sau = 2.000.000 đ (nội dung 1) + 50% x 2.000.000 đ (nội dung 2) + 200.000 đ (lệ phí nộp hồ sơ) + 300.000 đ (lệ phí đăng bố cáo) = 3.500.000 đ.
 

CÙNG DANH MỤC

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh
Xem thêm
Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
Xem thêm
Bảng giá dịch vụ thành lập công ty vốn Việt Nam
Xem thêm
Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Xem thêm
Bảng giá chi tiết
Xem thêm