NTSHNLS. Trần Thế Anh

NTSHNLS. TRẦN THẾ ANH - PHÓ GIÁM ĐỐC - TRƯỞNG PHÒNG DỰ ÁN Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn Dự án đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản. Đã chủ trì nhiều dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án và thực hiện M&A doanh nghiệp.



NTSHNLS. Trần Thế Anh

Phó Giám đốc - Trưởng phòng dự án

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn Dự án đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản. Đã chủ trì nhiều dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án và thực hiện M&A doanh nghiệp. Là khách mời nhiều chương trình tọa đàm pháp luật, tư vấn giải đáp pháp lý của đài truyền hình như Truyền hình bộ tư pháp, Truyền hình thanh tra chính phủ, VTV, VTC1, VTC14, VTC9...
 

CÙNG DANH MỤC

Luật sư Phạm Thị Thanh Phương
Xem thêm
Luật sư Lê Hồng Kỳ
Xem thêm
Luật sư Trần Ngọc Thắng
Xem thêm
Luật sư Nguyễn Thị Huế
Xem thêm
Luật sư Phạm Quang Xá
Xem thêm
NTSHNLS. Trần Thế Anh
Xem thêm