Tầm nhìn, sứ mệnh & giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN
 
Xây dựng XTVN trở thành hãng luật chuyên nghiệp, uy tín và khẳng định vị thế, đưa XTVN đạt tới đẳng cấp vượt trội tại Việt Nam và thị trường quốc tế.

 
SỨ MỆNH
 
Sứ mệnh của XTVN là trở thành đối tác chiến lược của khách hàng, cung cấp dịch vụ pháp lý đáng tin cậy, thực tiễn và có khả năng tùy chỉnh phù hợp để tối đa hóa mọi cơ hội tiềm năng cho khách hàng. Song song với việc cung cấp các dịch vụ pháp lý, XTVN đồng thời thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam bằng sự tận tâm, vô tư và trách nhiệm nghề nghiệp như các vụ việc có nhận thù lao.

 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 
''Chữ tín bắt nguồn từ sự tận tâm" là giá trị cốt lõi, xuyên suốt trong quá trình hình thành và phát triển của chúng tôi. XTVN luôn đặt chữ TÍN lên hàng đầu, chữ TÂM làm nền tảng trong mọi hoạt động của mình. XTVN đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, củng cố và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội. Giữ gìn và bảo vệ chữ tín của XTVN như giữ gìn và bảo vệ danh dự của chính mình.

CÙNG DANH MỤC

Tầm nhìn, sứ mệnh & giá trị cốt lõi
Xem thêm