Luật sư Nguyễn Hồng Nhung

Luật sư Nguyễn Hồng Nhung có hơn 20 năm kinh nghiệm pháp chế, công tác tại các cơ quan, đơn vị như Vụ pháp chế - Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty chứng khoán dầu khí PSI. Từng là Trưởng ban kiểm soát nội bộ và giám sát tuân thủ của Công ty quản lý quỹ PVI,

Luật sư Nguyễn Hồng Nhung
Luật sư Nguyễn Hồng Nhung có hơn 20 năm kinh nghiệm pháp chế, công tác tại các cơ quan, đơn vị như Vụ pháp chế - Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty chứng khoán dầu khí PSI. Từng là Trưởng ban kiểm soát nội bộ và giám sát tuân thủ của Công ty quản lý quỹ PVI, Trưởng phòng pháp chế của Công ty cổ phần làng giáo dục quốc tế,...
 

CÙNG DANH MỤC

Luật sư Trần Bích Ngọc
Xem thêm
Luật sư Nguyễn Hồng Nhung
Xem thêm
Luật sư Nguyễn Thượng Hải
Xem thêm
Luật sư - Cố vấn Phạm Xuân Thường
Xem thêm