Luật sư Nguyễn Thị Huế

LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ HUẾ - TRƯỞNG PHÒNG TỐ TỤNG Lĩnh vực chuyên môn: Tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình... Luật sư Nguyễn Thị Huế gia nhập Công ty Luật TNHH XTVN từ năm 2018 đến nay. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Luật sư Nguyễn Thị Huế đã tham gia nhiều vụ đại ánLuật sư Nguyễn Thị Huế
Trưởng phòng Tố tụng

 
Lĩnh vực chuyên môn: Tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình... Luật sư Nguyễn Thị Huế gia nhập Công ty Luật TNHH XTVN từ năm 2018 đến nay. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Luật sư Nguyễn Thị Huế đã tham gia nhiều vụ đại án như 194 Phố Huế, Công ty CP ĐTTM Việt Hưng, vụ án Đường Nhuệ...
 

CÙNG DANH MỤC

Luật sư Phạm Thị Thanh Phương
Xem thêm
Luật sư Lê Hồng Kỳ
Xem thêm
Luật sư Trần Ngọc Thắng
Xem thêm
Luật sư Nguyễn Thị Huế
Xem thêm
Luật sư Phạm Quang Xá
Xem thêm
NTSHNLS. Trần Thế Anh
Xem thêm