TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Luật sư tư vấn luật dân sự, văn phòng công ty luật XTVN tư vấn pháp luật dân sự các lĩnh vực như việc dân sự, giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế di sản

Luật sư tư vấn luật dân sự, văn phòng công ty luật XTVN tư vấn pháp luật dân sự các lĩnh vực như việc dân sự, giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế di sản, tranh chấp hợp đồng, tranh chấp tài sản, nghĩa vụ dân sự, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài cho khách hàng trên toàn quốc thông qua điện thoại miễn phí trực tuyến hoặc tư vấn trực tiếp, thực hiện dịch vụ cho khách hàng. Luat su tu van luat dan su:

I. luật sư tư vấn dân sự có các nội dung sau:

1. Lĩnh vực luật sư tư vấn pháp luật dân sự như sau:

– Tư vấn hợp đồng dân sự, các loại giao dịch dân sự như:

Hợp đồng mua bán tài sản, trao đổi tài sản, tặng cho tài sản, vay tài sản, thuê tài sản, mượn tài sản, gửi giữ tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng ủy quyền, hứa thưởng và thi có giải.
+ Tư vấn luật về giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự:
cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp.
+ Tư vấn các giao dịch dân sự như đại diện, ủy quyền; thực hiện công việc không có ủy quyền; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…

– Tư vấn luật thừa kế tài sản, phân chia di sản thừa kế, các quy định về thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc:

+ Tư vấn luật về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;
+ Tư vấn luật về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
+ Tư vấn xác định di sản thừa kế;
+ Tư vấn luật về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
+ Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
+ Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
+ Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
+ Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
+ Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
+ Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
+ Tư vấn luật về hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;
+ Tư vấn viết nội dung di chúc;
+ Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
+ Tư vấn luật về cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
+ Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
+ Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
+ Tư vấn luật về sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
+ Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;
+ Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
+ Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
+ Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;
+ Tư vấn luật về thừa kế thế vị (nếu có);+Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
+ Tư vấn luật về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.
+ Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền thừa kế, di sản thừa kế, chia thừa kế…

– Luật sư tư vấn luật đất đai:

Tư vấn về thủ tục về đất đai, xây dựng, chuẩn bị tài liệu về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng, tư vấn quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư.

– Tư vấn luật về hôn nhân và gia đình:

+ Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn trong nước và có yếu tố nước ngoài; tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng; phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân;
+ Quan hệ hôn nhân, quan hệ tài sản, phân chia quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục con cái, thủ tục ly hôn.
+ Tư vấn xác định quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên trong gia đình; nuôi con nuôi trong nước và có yếu tố nước ngoài; xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ; thủ tục cấp dưỡng, giám hộ giữa các thành viên của gia đình.

Công ty Luật XTVN

Địa chỉ: Số 33 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Hotline: (+84) 865 766 989
Email: Luatxtvn@gmail.com
 

CÙNG DANH MỤC

TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP
Xem thêm
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Xem thêm
LUẬT SƯ TRANH TỤNG
Xem thêm
CÁC LOẠI GIẤY PHÉP
Xem thêm
THỦ TỤC ĐẤT ĐAI
Xem thêm
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Xem thêm