Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Nội dung:
  • Bảng giá thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài
  • Bảng giá thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài (Đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn)
  • Bảng giá thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở phụ thuộc của công ty có vốn đầu tư nước ngoài


Bảng giá thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài (đầu tư trực tiếp)

STTNgành nghềGiá USD
1Ngành dịch vụ2.000
2Thương mại – Xuất nhập khẩu3.000
3Ngành nghề sản xuất4.000
4Ngành nghề có điều kiện3.000
5Dự án trên 300 tỷTùy thuộc dự án
 

Bảng giá thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài (Đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn)

STTNgành nghềGiá USD
1Ngành dịch vụ, Thương mại – Xuất nhập khẩu, Ngành nghề sản xuất1.000
2Ngành nghề có điều kiện1.500
3Dự án trên 300 tỷTùy thuộc dự án
 

Bảng giá thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở phụ thuộc của công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

STTNội dungGiá USD
1Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài hạch toán phụ thuộc500
2Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài hạch toán độc lập1.000
3Thành lập văn phòng đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài.500
4Thành lập cơ sở phục thuộc công ty có vốn đầu tư nước ngoài.500


(Bảng giá dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và có thể thay đổi tùy theo tính chất từng vụ việc)

CÙNG DANH MỤC

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh
Xem thêm
Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
Xem thêm
Bảng giá dịch vụ thành lập công ty vốn Việt Nam
Xem thêm
Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Xem thêm
Bảng giá chi tiết
Xem thêm