Các loại giấy phép (7 Bài viết)
THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ 25/2 BẮT ĐẦU CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI DÂN VÀ CÁCH TRA CỨU MÃ ĐỊNH DANH Thủ tục cấp phép kinh doanh rượu QUY ĐỊNH MỚI
THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Xem thêm
TỪ 25/2 BẮT ĐẦU CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI DÂN VÀ CÁCH TRA CỨU MÃ ĐỊNH DANH
Xem thêm
Thủ tục cấp phép kinh doanh rượu
Xem thêm
QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở NÔNG THÔN
Xem thêm
GIẢM 50% PHÍ, LỆ PHÍ KIỂM ĐỊNH, THẨM ĐỊNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Xem thêm
GIẢM 20% MỨC THU LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU ĐẾN HẾT NĂM 2020
Xem thêm
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍN TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Xem thêm