Công ty luật TNHH XTVN
Gọi Ngay
+84865766989
Chúng tôi luôn làm việc tận tâm trong mọi  Cuộc gọi ngay bây giờ
Hỏi đáp Khi nào phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Khi nào phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Câu hỏi của Quý độc giả: Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau: Khi nào phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký  đầu tư và chế tài khi không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào? Vấn đề này đang là thắc mắc của không ít các nhà đầu tư, Luật XTVN xin trả lời Quý độc giả như sau:

1. Khi nào cần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Căn cứ vào quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì: 11. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.” Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có giá trị pháp lý quan trọng đối với nhà đầu tư và bao gồm các nội dung được quy định chi tiết tại Điều 40 của Luật Đầu tư 2020.

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 việc điều chỉnh dự án đầu tư được quy định cụ thể như sau:

“1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như vậy, khi nhà đầu tư muốn thay đổi một trong những nội dung được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 như sau:

“a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Theo đó, khi dự án có thay đổi thuộc các trường hợp cần phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục điều chỉnh để đảm bảo giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để dự án được thực hiện hợp pháp và đúng tiến độ.

2. Chế tài khi không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi nhà đầu tư có dự án thuộc một trong các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định nêu trên mà không thực hiện việc điều chỉnh sẽ bị áp dụng chế tài xử phạt. Căn cứ vào điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 17 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

“ Điều 17. Vi phạm về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC), chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

b) Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

….”

Theo đó, hành vi không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Mức phạt tiền này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp này là bị buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm.

Trên đây là phần trả lời của chúng tôi về việc điều chính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chế tài khi không thực hiện thủ tục này. Quý độc giả có nhu cầu tư vấn chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH XTVN

Địa chỉ: Tầng 8 số 33 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84865766989

Email: luatxtvn@gmail.com

 Công ty luật TNHH XTVN
Hotline: 0865766989
Công ty luật TNHH XTVN Chat FB với chúng tôi
Công ty luật TNHH XTVN